Matsalu rahvuspargi piirkond taotleb rahvusvahelist tunnustust

Home / Uudised / Matsalu rahvuspargi piirkond taotleb rahvusvahelist tunnustust

suitsu1700x400

haned1700x400

keemul1700x400
vaikeluiged

Matsalu rahvuspargi piirkond taotleb rahvusvahelist tunnustust

14.-15. mail külastas Matsalu piirkonda EUROPARC Föderatsiooni sõltumatu hindaja Richard Partington, kes tutvus Matsalu rahvuspargi ja selle ümberkaudse piirkonnaga. Keskkonnaamet koostöös mittetulundusühinguga Terra Maritima taotlevad Matsalu turismipiirkonnale säästva loodusturismi sertifikaati (European Charter for Sustainable Tourism), mille tarbeks koostati piirkonnale EUROPARC-i nõuetele vastav turismistrateegia.

Hindaja oli meeldivalt üllatunud

Strateegia välja töötamise protsessis osalesid erinevad huvirühmad alates ettevõtjatest ja lõpetades riiklike asutustega. See oli ka põhjus, miks Partington kohtus oma visiidi käigus koostööpiirkonna mitmete turismiettevõtjatega ja nende külastajatega, kohalike elanike ja muuhulgas ka Lihula vallavalitsuse esindajatega. Tema sõnul on tehtud väga hea algus. „Ma olen meeldivalt üllatunud kogu külaskäigu korraldusest, piirkonna liigirikkusest ja rannikuäärsest loodusest. Kohaliku toidu ja autentse elamuskogemuse pakkumine on tõusujoones ning aitab igati kaasa hooajalisuse parandamisele,“ sõnas Partington.

Foto: Kristi Märk

Sertifikaadi taotlemine kui peegeldusprotsess

Keskkonnaameti Hiiu-Lääne-Saare regiooni juhataja Kaja Lotman, kes on ka EUROPARC-i Nõukogu liige, toetab koostööpiirkonna arengut: „Matsalu rahvuspark on loodud selleks, et kaitsta sealset elurikkust. Ometi ei ole see olemas selleks, et mitmekesisust kellegi eest peita. Kuidas loodus- ja kultuuriväärtusi tutvustada, kuidas tagada kohalikele elanikele lisasissetulekuid, et nad ei lahkuks piirkonnast – need on olnud teemad, mida Matsalus on püütud lahendada juba alates aastast 2000.” Sertifikaadi taotlemine on omamoodi peegeldusprotsess, mille abil saadakse teada, kas ollakse liikunud õiges suunas ja mida saaks teha veel paremini. “Loodame, et sertifikaati omavate rahvusparkide võrgustikus areneme, saame juurde uusi sõpru ja palju külastajaid, kes oskavad hinnata Matsalu väärtusi,“ lisas Lotman.

Kaitsealade planeerimise edendamine

EUROPARC Föderatsiooniga, mis on tuntud ka kui Euroopa rahvusparkide ja looduskaitsealade föderatsioon, on tänaseks päevaks liitunud enam kui 400 liiget (kaitsealade administratsioonid, looduskaitseorganisatsioonid, mittetulundusühingud, jne) üle Euroopa. Alates 1991. aastast kuulub nende hulka ka Keskkonnaamet. Organisatsiooni eesmärkideks on edendada kaitsealade planeerimist ja korraldust parimal viisil, aidata kaasa uute kaitsealade tekkele, tõsta arusaama ja teadlikkust kaitsealadest kui vajalikest ettevaatusabinõudest kindlustamaks loodusväärtuste säilimise ja mõjutada EL poliitikat ning erinevaid struktuurifonde. Oluline on sealjuures kaitsealade koostöö ja kogemuste vahetamine ning looduskaitse üldine propageerimine Euroopas.

“EUROPARC on välja töötanud säästva loodusturismi printsiibid, mille eesmärgiks on kvaliteetne turismitoode kaitsealadel ja selle lähipiirkonnas. Eriti rõhutakse sihtrühmade koostööle, millega on võimalik saavutada piirkonna sotsiaal-majanduslik areng,” ütles sertifikaadi taotlemise üks eestvedajatest, MTÜ Terra Maritima juhataja Nele Sõber.  “Kui meil õnnestub see sertifikaat saada, on see tugev kaubamärk meie piirkonnale ning väärt tunnustus meie tublidele tegijatele.“

Tekst: Kristi Märk