Uudised

Home / Uudised
suitsu1700x400

haned1700x400

keemul1700x400
vaikeluiged

Uudised

Jooksvad uudised ja muu oluline piirkonna info on saadaval Facebook lehel!

MTÜ Terra Maritima LEADER projekti “Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas” eesmärk on Matsalu rahvuspargi piirkonna turundustegevuste ellu viimine Inglismaa ja Saksamaa ning Belgia/Hollandi turul sihtkoha tuntuse suurendamiseks, loodusturismi toodete ja teenuste edendamiseks ning hooaja pikendamiseks. Lõppeesmärgiks on külastajate ja ööbimiste arvu tõus. Projekti tulemusena on Matsalu rahvuspargi piirkond hinnatud loodusturismi sihtkoht.

MTÜ Terra Maritima LEADER projekti “Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas” tegevused:

  1. Matsalu piirkonna trükise ja kodulehe uuendamine ning flaieri koostamine;
  2. E-uudiskirjad välisturgudele ja infokiri siseturule;
  3. Fotopanga loomine;
  4. Reklaamid välisajakirjades;
  5. Tutvumisreisid välisajakirjanikele;
  6. Messile Birdfair materjalide saatmine.

17.-21. septembril 2018. a toimus turundusprojekti raames välisajakirjanike pressireis Matsalu rahvuspargi piirkonna turundamiseks. Pressireisi aitas korraldada MTÜ Loodusturismikeskus.