Merikotkas

Merikotkas

Merikotkas on Eesti kõige suurim röövlind ja ta on looduskaitse all.

Matsalu rahvuspark on Eesti teadaolevalt kõige põlisem merikotkaste pesitsusterritoorium – kotkad on siin pesitsenud juba vähemalt 1870. aastast (Sits, 1937).

Avarate luhtade, rannakarjamaade ja ligikaudu 2000 ha suuruse roomassiiviga ümbritsetud madalaveeline Matsalu laht pea 50 väikesaare ja laiuga tagab merikotkastele väga hea toidubaasi.

Foto autor: Kaarel Kaisel

Fotogalerii