Matsalu kanti tullakse mitte ainult lindude ja suurte metsloomade, vaid ka kiilide ja liblikate pärast.

Niiskete ilmadega ilmuvad välja Eesti suurimad maismaateod – viinamäeteod.

Fotode autorid: Kalle Pihelgas, Merike Pikkmets, Peeter Vissak