Loodusobjektid:

1. Kalli-Nedrema puisniit on Euroopas suuruselt teine pärandkoosluste säilitamiseks taastatav puisniit, jäädes alla paarisajahektarisele puisniidule Tshehhis. Siit on leitud 236 taimeliiki, samuti haruldasi seeni. Puisniidul on õpperada.

2. Mihkli tammik on looduskaitsealune ja hõlmab ca 90 hektarit.

3. Pärdimägi Lihula-Pärnu maantee ääres on pinnavorm, mis asub 49m üle merepinna. Jääaja lõpust pärinev seljandik on 2,5 km pikk.

 


 

Külasta Koonga ajaloolisi vaatamisväärsusi:

Soontagana maalinn on 3000 ruutmeetri suuruse õuepindalaga ja sai alguse tõenäoliselt 8.-8.sajandil. Maalinn oli muistsete läänlaste üks tuntumaid kindlustusi. Läti Henriku Liivimaa kroonikas mainitakse seda korduvalt Soontagana kihelkonna keskusena, mida sakslased piirasid juba 1210.aastal, kuid ei suutnud rünnakuga vallutada.S

Soontagana maalinna väravas asub arhailine Kurese küla, kust on leitud Pakamägi. See on dolomiitpank, mis tekkis 420-440 miljonit aastat tagasi korallrahust ja asus veel 4200 aastat tagasi mererannal. Kurese küla asustuslugu ulatub aastatuhandete taha, pronksiaega, mis oli 4000-3500 aastat tagasi. Kes vähegi sinna satub ja oskab vaadata, selle silmad märkavad inimpõlvede pärandit, sammaldunud kiviaedu, taluasemete jäänuseid ja kultusekive.

Pikavere külas on säilinud muisne ilme. Küla on tuntud kiviaedade rohkuse poolest. Pikaveres asub ka palvemaja, mis ehitati 1930.a. Koonga valla talupoegadele.

Mihkli kirikut mainiti esmakordselt 13.sajandil. Kiriku ümbert võib leida iidseid pärnasid ja poopuid.

16.sajandist pärit Oidrema mõis oli esiti karjamõis. Praegune härrastemaja ehitati 1863.a. Lilienfeldide poolt. Aastatel 1684-1745 oli Oidrema riigimõis ja sealt edasi erakätes. Mõisas tegutseb külalistemaja, kuid mõisapere toimetab suurtaluna ka oma argirütmis.