1. LEADER projekti “Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas” viidi ellu perioodi 2017-2021. Tegevusteks olid piirkonna uue trükise ja flaieri koostamine, kodulehe uuendamine, e-uudiskirjade koostamine, fotopanga loomine, reklaamid väljasajakirjades ja tutvumisreisid.
  2. LEADER projekti “Matsalu piirkonna puhkekohad” viidi ellu perioodil 2019-2021. Tegevusteks oli puhkekohtade rajamine Lääne-Nigula valda (Rõude, Martna, Kullamaa külasse) ja Lääneranna valda (Seira küla).