[layerslider_vc id=”2″]

Uudised

Humalapesa

Trahter Birgit

Matsalu cottage

www.matsalucottage.com

Hekso puuonnid

www.hekso.ee

Lihula hostel

www.facebook.com/profile.php?id=100048472346580

Sakste maja

www.sakste.ee

Kipperi kodumajutus

www.kipperikodumajutus.ee

Sepa-Jaani puhkemaja

www.puhkaeestis.ee/et/sepa-jaani-puhkemaja-matsalu-rahvuspargis

Hostel Kontor kodumajutus

www.puhkaeestis.ee/et/lihula-kontor-kodumajutus

Karuse Jaam

www.facebook.com/people/Karuse-Jaam/100057106704504

Jooksvad uudised ja muu oluline piirkonna info on saadaval Facebook lehel!

MTÜ Terra Maritima LEADER projekti “Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas” eesmärk on Matsalu rahvuspargi piirkonna turundustegevuste ellu viimine Inglismaa ja Saksamaa ning Belgia/Hollandi turul sihtkoha tuntuse suurendamiseks, loodusturismi toodete ja teenuste edendamiseks ning hooaja pikendamiseks. Lõppeesmärgiks on külastajate ja ööbimiste arvu tõus. Projekti tulemusena on Matsalu rahvuspargi piirkond hinnatud loodusturismi sihtkoht.

MTÜ Terra Maritima LEADER projekti “Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas” tegevused:

  1. Matsalu piirkonna trükise ja kodulehe uuendamine ning flaieri koostamine;
  2. E-uudiskirjad välisturgudele ja infokiri siseturule;
  3. Fotopanga loomine;
  4. Reklaamid välisajakirjades;
  5. Tutvumisreisid välisajakirjanikele;
  6. Messile Birdfair materjalide saatmine.

Tegevused viiakse ellu perioodil 2018-2019.

17.-21. septembril 2018. a toimus turundusprojekti raames välisajakirjanike pressireis Matsalu rahvuspargi piirkonna turundamiseks. Pressireisi aitas korraldada MTÜ Loodusturismikeskus.

MTÜ Terra Maritima LEADER projekti “Matsalu piirkonna infostendide uuendamine” eesmärk on uuendada Lääneranna vallas 12 ja Lääne-Nigula vallas 4 infostendi.

Projekti üldiseks eesmärgiks on pikendada külastajate viibimise aega projektiga hõlmatud piirkonnas. Projekti otseseks eesmärgiks on Matsalu piirkonna pärandkultuuri, ajaloo ja looduslike vaatamisväärsuste tutvustavate infostendide kilede uuendamine.

Tegevused viiakse ellu perioodil 2018-2019.