[layerslider_vc id=”2″]

Uudised

Kullamaa kihelkonnamuuseum

Koela talumuuseum

Koela talumuuseum on 1987. aastal avatud muuseum, mis paikneb 19. sajandi lõpus ehitatud Lääne-Eesti tüüpi rehielamus. Muuseumis eksponeeritakse muu hulgas rahvapäraseid tööriistu ja tarbeesemeid.

Ants Laikmaa muuseum

Ants Laikmaa (05.05.1866 − 19.11.1942) oli Eesti kunstiajaloo üks kirevamaid isiksusi, tuntud kui portretist ja maastikumaalija, kelle lemmiktehnikaks kujunes pastell. Oma viimase kodu rajas kunstnik Läänemaale, Kadarpiku külla. Maja on ehitatud kunstniku enda jooniste järgi ja maja ümbrust ehib imekaunis looduspark. Muuseumi esimesel korrusel on kunstniku elukäiku tutvustav väljapanek. Ülemisele korrusele jäävad ateljee, töö- ja magamistuba…

Hallimäe maalinn

Leedi Hallimägi (ka Kedre Linnamägi) on Muinas-Eesti linnamägi Lääne-Nigula vallas Kedre külas. Muinaslinnuse kasutusajaks on dateeritud 11.–13. sajandile. Linnusemägi oli rajatud juba looduslikult hästi kaitstud kohta. Linnamäge piirasid kahelt poolt soo. Linnusemäe pikkus kirde-edela suunas on jalamilt jalamile 116 m, laius 78 m (harjalt harjale vastavalt 78 ja 49 m). Linnusevalli kõrgus on kirdeotsas 7 m, edelaotsas 6 m ja…

Rõude muuseum

Rõude muuseumis on vanavara, fotode, olmetehnika ja käsitöö väljapanekud, üks osa ekspositsioonist tutvustab kunagist Kasari kolhoosi. Korraldatakse käsitöö propageerimiseks õpitubasid jt üritusi. Väljapanekud annavad ülevaate kunagisest elust Martna kihelkonnas ja Rõude ümbruse külades. Muuseumis saab kangast käärida, kududa, kerilauaga lõnga kerida ja haspeldada.

Virtsu harrastusmuuseum

Virtsu harrastusmuuseumisse on kogutud ulatuslik materjal rannarahva elust-olust ja Virtsu piirkonna vaatamisväärsustest – Puhtu, Laelatu puisniit, sadam, majakas, Vanalinn jm. Kogutud on mälestusi noorusajast, noorte meelelahutusest sõja ajal ja selle järel, kohalikud luuletused ja laulud. Üles on kirjutatud Virtsu vanemate inimeste elulugusid, kogutud mälestusi kuulsatest inimestest, jõulude tähistamisest, filmide kohta, mis siinmail vändatud, sest massistseenides…

Kirsi muuseum

Kirsi muuseumis Virtsus saab näha vanu sõiduvahendeid Valeri Kirsi erakogust.

Varbla muuseum

Uue-Varbla mõisahoones asuv muuseumi väljapanek kajastab Varbla piirkonna ajalugu ning kohalikku eluolu möödunud sajandi esimesel poolel. Muuseumis on käsitöötuba ja siit pärit kirjanik Karl Ristikivi “raamatupööning”. Mõisa viljaaidas saab tutvuda vanade tööriistade ja masinatega. Muuseum on loodud eraalgatuse korras.

Hanila muuseum

August Tampärgi nimelisel Hanila muuseumil on mitmekülgsed eseme- ja tekstiilikogud, mis annavad hea ülevaate Hanila- ja Karuse kihelkonna ning lähiümbruse talukultuurist sadakond ja rohkem aastat tagasi. Kogudesse kuulub üle 4600. eseme. Tekstiilikogu sisaldab kauneid rahvarõivaid, etnograafilist sisustustekstiili, mille hulgas on ka Lääne-Eesti roositud tekid. Lisaks on muuseumil trükiste kogu: raamatud, ajakirjad, ajalehed ja arheoloogia ning…

Lihula muuseum

Lihula muuseum on loodud 1995. aastal ning paikneb 19. sajandi keskel ehitatud klassitsistlikus Lihula mõisahäärberis. Mõisa taga kõrguvad 13. sajandil rajatud piiskopilinnuse varemed. Muuseumi väljapanek annab hea ülevaate Lihula ja Lõuna-Läänemaa ajaloost. Eksponeeritud on huvitavamad arheoloogilised leiud linnuselt, alevist ja ümbruskonnast. Külastajate poolt on suurt imetlust leidnud ainult Läänemaale iseloomulikud etnograafilised esemed – Lihula kandi…

Jooksvad uudised ja muu oluline piirkonna info on saadaval Facebook lehel!

MTÜ Terra Maritima LEADER projekti “Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas” eesmärk on Matsalu rahvuspargi piirkonna turundustegevuste ellu viimine Inglismaa ja Saksamaa ning Belgia/Hollandi turul sihtkoha tuntuse suurendamiseks, loodusturismi toodete ja teenuste edendamiseks ning hooaja pikendamiseks. Lõppeesmärgiks on külastajate ja ööbimiste arvu tõus. Projekti tulemusena on Matsalu rahvuspargi piirkond hinnatud loodusturismi sihtkoht.

MTÜ Terra Maritima LEADER projekti “Turundustegevused Matsalu rahvuspargi piirkonnas” tegevused:

  1. Matsalu piirkonna trükise ja kodulehe uuendamine ning flaieri koostamine;
  2. E-uudiskirjad välisturgudele ja infokiri siseturule;
  3. Fotopanga loomine;
  4. Reklaamid välisajakirjades;
  5. Tutvumisreisid välisajakirjanikele;
  6. Messile Birdfair materjalide saatmine.

Tegevused viiakse ellu perioodil 2018-2019.

17.-21. septembril 2018. a toimus turundusprojekti raames välisajakirjanike pressireis Matsalu rahvuspargi piirkonna turundamiseks. Pressireisi aitas korraldada MTÜ Loodusturismikeskus.

MTÜ Terra Maritima LEADER projekti “Matsalu piirkonna infostendide uuendamine” eesmärk on uuendada Lääneranna vallas 12 ja Lääne-Nigula vallas 4 infostendi.

Projekti üldiseks eesmärgiks on pikendada külastajate viibimise aega projektiga hõlmatud piirkonnas. Projekti otseseks eesmärgiks on Matsalu piirkonna pärandkultuuri, ajaloo ja looduslike vaatamisväärsuste tutvustavate infostendide kilede uuendamine.

Tegevused viiakse ellu perioodil 2018-2019.